Yatak istirahati, intravajinal pesserler, bazı farmakolojik ajanlar ve servikal

SERVİKAL YETMEZLİK (RAHİM AĞZINDA GENİŞLEME)
Genellikle ağrı ve kanama olmaksızın ani ortaya çıkan servikal kanalda (rahim ağzında) genişlik ve gebelik materyalinin vajene atılmasıyla devam eden, tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olan bir problemdir.

Kesin sebebi bilinmemektedir. Servikal travmaya yol açabilecek doğumlar, laserasyonlar, geçirilmiş cerrahi girişimler (konizasyon, servikal dilatasyon..), serviksinde iştirak ettiği uterin anomaliler ve intrauterin hayatta dietilstilbestrole maruz kalma gibi nedenler servikal yetmezliğin gelişiminde suçlanmaktadır.

Yatak istirahati, intravajinal pesserler, bazı farmakolojik ajanlar ve servikal elektrokoterizasyon gibi girişimler geçmişte düşük başarı oranlarına rağmen kullanılmış alternatifler olsa da günümüzde tedavide tercih edilen yöntem cerrahidir. Serklaj (McDonald yada Shirodkar gibi yöntemler vardır.) adı verilen bir işlem ile internal os hizasına konulan bant şeklindeki çevre sütürü vasıtasıyla serviksin güçlendirilir ve açılma önlenir. Serklaj genelde gebeliğin 13-14. haftalarında yapılır.

Aşağıdaki durumların varlığında serklaj yapılamaz.
Aktif vajinal kanama olması
Fetal zarların yırtılmış olması, koryoamnionit şüphesi ya da varlığı
Uterus kasılmalarının varlığı
4 cm. nin üzerinde açıklığın olması
Polihidramnios ve fetal anomali varlığı

Serklajın bir kaç değişik türü olmakla birlikte en sık kullanılan teknik McDonald usülü serklaj olarak adlandırılır. Genel anestezi altında konulur. Doğum eylemi başlayan, enfeksiyon bulguları olan ya da fetal zarları rüptüre olan hastalarda serklaj çıkarılmalıdır. Eğer vajinal doğum planlanıyorsa dikiş 37. gebelik haftasında alınır.

Dış gebelik döllenmiş yumurtanın rahim içi dışında bir yere yerleşmesidir

DIŞ GEBELİK (EKTOPİK GEBELİK)

Dış gebelik döllenmiş yumurtanın rahim içi dışında bir yere yerleşmesidir. En sık tüplerde olmak üzere bunun dışında yumurtalıklarda, servikste ya da karın içinde (abdominal gebelik) olabilir. Dış gebelik % 95 oranında tubalarda (tüplerde) olmaktadır. Tüplerde en çok tüpün ampulla denen bölgesinde (%70-90) ve ikinci sıklıkla da tüpün istmus denen bölgesinde (%10-20) yerleşir. Tüpte en az yerleştiği bölge kornual (intramural) bölgedir. Kornual bölgedekiler en geç rüptüre olanlardır. İstmik bölgedekiler en erken rüptüre olmaya meyillidir.

Tüpler (tuba) dışında en sık görüldüğü yer overlerdir. Bunun dışında abdominal, intraligamenter, servikal, sezaryen skarında yerleşim gösterebilir.

Sıklığı:
Yaklaşık olarak toplumda görülen her yüz gebelikten biri – ikisi dış gebeliktir.

Dış gebelik en önemli anne ölüm sebeplerinden birisidir. İlk trimesterde yani gebeliğin ilk 3 ayında anne ölüm sebeplerinin başında gelir.

Boş gebelik tedavi edilmezse ne olur

BOŞ GEBELİK TEDAVİSİ VE KÜRTAJ
Boş gebelik (halk arasındaki diğer adı su gebeliği) tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç yoktur. Hastada boş gebeliğe bağlı kanama olsa da olmasa da tedavi en sık olarak kürtaj yöntemi ile yapılır. Lokal veya genel anestezi ile uygulanan kürtaj yöntemiyle boş gebelik kesesi alınır. Boş gebeliklerde (anembriyonik gebelik, blighted ovum) gebelik kesesi küçük olur, bu nedenle kürtaj işlemi genellikle kısa (5-10 dakika) sürer.

Boş gebelik tedavi edilmezse ne olur?
Kürtaj ile gebelik kesesi alınmaz ise kese daha fazla büyüyebilir ve ilerleyen günlerde aşırı kanamaya neden olabilir. Gebelik kesesi rahimin içerisinde kendi kendine yok olamaz. Gebelik kesesi alınmazsa tamamı veya kalan parçaları rahmin içerisinde yapışıp kalacaktır, bunlar da kanama ve enfeksiyon kaynağı olabilecektir. Kanama ve enfeksiyon hem hastanın hayatını tehlikeye sokabilir hem de ileride tekrar hamile kalmasını zorlaştırabilir.

Nadiren hasta doktora başvurmadan önce gebelik kesesini kanama ile düşürmüş olabilir veya hasta kürtaj olmayı istemediği için kendi kendine düşürmek isteyebilir. Bu şekilde gebelik kesesinin düşmesi nadiren mümkün olabilir ancak aşırı kanama, enfeksiyon, rahim içerisinde parçası kalma gibi riskler mevcuttur.

Boş gebelikte kürtaj yapılması tekrar hamile kalmayı engeller mi?
Hayır, engellemez. Boş gebelik için yapılan kürtaj işlemi aynen diğer nedenlerle yapılan kürtaj işlemi gibidir ve çoğunlukla daha kısa sürer. Çok olağan üstü bir komplikasyon gelişmediği sürece kürtaj yapılması hastanın ileride hamile kalmasını engelleyen bir işlem değildir.